Родная литература

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
25 января А.Барто «Ийи алышкы» Шулукту доктаадыр Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
28 января Проект «Бистин ачаларывыс-Ада-чурттун камгалакчылары» Б.Ховенмей «Ием холу»  доктаадыр Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
01 февраля Э.Кечил-оол «Ава созун дыннаваска» Эдерти чугаалаарынга белеткенир Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
04 февраля С.Тока «Ававыс чокта» Арын 93-95 эдерти чугаалаар Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111