Родная литература

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
25.01 Ч.Куулар «Шораан»-кол маадырныӊ иштики делегейи Арын 159, №3 545 964 0838 Пароль 1111
29.01 Ч.Куулар «Шораан»-психологизм аргазын ажыглааны Чогаалдан төрел харылзааларны ушта бижиир  
02.05 Ч.Куулар «Шораан»-төрел харылзааларны көргүскени 1-ги эгениӊ уран-чечен дылын сайгарар  
05.05 Кл.д.н. А.Х-О.Ховалыг «Үш үне»-патриотизм темазын көргүскени Шүлүктүӊ тургузуун сайгарар