Родной язык

ДатаТема
26.01 Тт деп ужуктер, т деп ун
28.01 К ддеп ужуктере пун, Кк
31.01 К.К ужуктерни катаптаар