Родная литература

ДатаТемаДомашнее задание Ссылка
26.01 «Союспаӊ»-кол маадырныӊ туруштуу Арын 159, №3 545 964 0838 Пароль 1111
28.01 Баллада дугайында билиг Арын 158, номчуур  
29.01 С.Пюрбю «Тулчуушкунче»-төөгүлүг ужур-дузазы Арын 161, доктаадыр  
02.02 С.Пюрбю «Тулчуушкунче»-дылыныӊ онзагайы Уран-чечен аргаларны ушта бижиир  
04.02 С.Пюрбю «Чечек»-шүлүглелдиӊ идейлиг утказы Арын 162-212, номчуур  
05.02 «Чечек» деп шүлүглелдиӊ кол овур-хевирлери Арын 177, №1