Родной язык

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
25 января Чуве аттарынын падежтерге оскерлири Мерг.184 Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
28 января Чуве аттарынын падежтерге оскерлири Мерг.201 Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
01 февраля Эдертиг «Чаштынчыр оюн» Падежтерни доктаадыр Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111
04 февраля Частырыглар-биле ажыл   Платформа  Zoom идентиф. Номер: 3537354777 Код доступа: 1111