Родной язык

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
26.01 Кылыг сөзүнүӊ болуушкун наклонениези болгаш ооӊ үелери. Болуушкун наклонениезиниӊ амгы үези Арын 107, мерг.200. Арын 114, мерг.216 545 964 0838 Пароль 1111
28.01 Болуушкун наклонениезиниӊ эрткен үези Арын 119, мерг.230  
02.02 Болуушкун наклонениезиниӊ келир үези Арын 122, мерг.237  
04.02. Кылыг сөзүнүӊ дужаал наклонениези Арын 127, мерг.250