Родная литература

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
25.01 К-Э.Кудажы «Кызыл-Бөрттүг»-тургузуунуӊ онзагайы Арын 167, №8 545 964 0838 Пароль 1111
27.01 Ш.Суваӊ «Чээн оол»-даайлышкыларныӊ аразында найырал Арын 173, №8  
01.02 С.Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу»-чогаалдыӊ сюжеттиг тургузуу Арын 143-189, номчуур  
03.02 С.Пюрбю «Эргеппей дугайында тоожу»-кол маадырныӊ овуру Арын 190, №5