Родной язык

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
26.01 Тодаргай эвес арынныг домак Дүрүмнү доктаадыр 545 964 0838 Пароль 1111
31.01 Тодаргай эвес арынныг домактарга быжыглаашкын. Арын чок домактар Арын 227, мерг.141. Дүрүмнү доктаадыр  
02.02 Арын чок домактарга катаптаашкын Арын 229, мерг 148  
05.02 Ат домактары Дүрүмнү доктаадыр  
07.02 Ат домактарынга быжыглаашкын Арын 232, мерг.153. Дүрүмнү доктаадыр