Родная литература

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
26.01 Чогаадыг «Кандыг-даа мергежил ажыктыг» Өөренген чогаалдарын катаптаар 545 964 0838 Пароль 1111
28.01 Шииниӊ уран тургузуу Арын 260, айтырыгларга харыылаар  
02.02 Комедия – шии чогаалыныӊ хевири Арын 261, №2  
04.02 Харылзаалыг чугаа «Кижиниӊ овуру» Арын 263, №5-7