Родная литература

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
26.01 Л.Б.Чадамба «Аян-чорук»-чогаалда бичии маадырларныӊ овур-хевири. Чечен чугааныӊ улустуӊ аас чогаалы-биле харылзаазы, уран-чечени Боттарыныӊ аян-чоруунуӊ дугайында бижиир 545 964 0838 Пароль 1111
28.01 Эпитет дугайында билиг Өөренген чогаалдарындан эпитеттерни ушта бижиир  
02.02 О.Саган-оол «Эжишкилер»-деп чогаалдыӊ уран-чечени «Өӊнүк болгаш эш-өөр» деп темалыг беседага белеткенир  
04.02 Пейзаж дугайында билиг. О.Ө.Сувакпит «Аът чарыжы»-төлептиг чорукту көргүскени Номчааш, утказын чугаалап өөренир