Родной язык

ДатаТемаДомашнее заданиеСсылка
25.01 Частырыглар-биле ажыл. Тайылбыр домактарныӊ янзылары. Үениӊ тайылбыр домаа Арын 59, мерг.16. Дүрүмнү номчуур 545 964 0838 Пароль 1111
27.01 Үениӊ тайылбыр джомааныӊ кол домакка каттыжар аргалары. Үениӊ тайылбыр домааныӊ кол домакка янзы-бүрү аргаларныӊ каттышканы-биле холбажыры Арын 71,72 мерг.21, 23. Дүрүмнү номчуур.  
01.02 Немелдениӊ тайылбыр домаа Арын 74, мерг.26  
03.02 Немелдениӊ тайылбыр домаанга бижик демдектери Арын 76, мерг.31