Родная литература

ДатаТемаД/зСсылка
25.01 Чогаадыг «Хеймер-оол – бистиӊ үеживис» Өөренген чүүлдерин катаптаар 545 964 0838 Пароль 1111
28.01 Чогаадыг сайгарылгазы «Амгы аныяктарныӊ амыдыралче көрүжү» деп дыӊнадыг белеткээр  
01.02 Роман дугайында билиг Арын 199, конспект кылыр  
04.02 М.Б.Кенин-Лопсан. Допчу намдары Конспект кылып эккээр