Родной язык

Класс Предмет Тема Дата Домашнее задание Ссылка
11 Родной язык Созуглел. Абзац. 14.04 Арын 243. Мерг 97  
11 Родной язык Созуглел болгаш абзац деп темага кичээл-практикум. Бижимел чугааанын янзылары 21.04 Арын 241-247 дурумнер номчуур.  
11 Родной язык С.Козлова Сыра шулуглелдин тогу биле холбаазы. 13.04 З.Байсаловнанын намдары